Thursday, June 01, 2006

Batch 5 chicks

T: Brassy male & Blue Brassy male X Brassy, Blue Brassy, BBB Splash females= 2 Brassy Back, 5 Blue Brassy Back
01: BBRed X BBRed= 3 BBRed
02: BBRed X BBRed= 4 BBRed
T7: Brown Red male X BBRed females= 3 BBRed, 3 Brown Red
N4: Black X Black= 1 Brassy Back
N5: Black X Black= 4 Black

No comments: